top of page

Arvot

Tanssi, laatu ja monipuolisuus seuramme toiminnan lähtökohtana,

Vastuullisuus & Tavoitteellisuus

Yhdessä tekeminen & Yhdessä uudistuminen

Miten arvot näkyvät seuramme toiminnassa?

Kaiken toiminnan lähtökohtana on, että kaikki toimintomme; operatiivisella tasolla, valmennuksessa sekä viestinnässä ja markkinoinnissa tähtää työskentelyyn, mikä vie tanssia eteenpäin - laadukkaasti ja monipuolisesti. Teemme töitä seurassamme niin, että laatu näkyy jokapäiväisessä toiminnassamme sekä valmennuksessa: Tiedotus toimii moitteetta, tiedotus ja tekstit ovat harkittua, työ on organisoitu toimistossa ja kaikki toiminnot on tehty niin toimiviksi, että asiakkaillemme (vanhemmille ja tanssijoille) tanssin harrastaminen on tehty Tanssiklubi Masterilla helpoksi ja vaivattomaksi.

Erittäin tärkeä hankinta on ollut seurallemme myös Myclub -jäsenjärjestelmä, jonka kautta pystymme toimimaan tehokkaasti ja täsmällisesti. Laskutus toimii järjestelmän kautta, myös jäsenjärjestelmän ylläpito ja seuranta. Tiedotus on myös tehostettua Myclubin toimintojen vuoksi. 

Valmennuksessa tanssivalmentajamme pitävät kiinni parien kanssa yhdessä tehdyistä tavoitteista ja tekevät työtä vastuullisesti, jotta tavoitteet täyttyvät. Tanssinopetus tarjoaa turvallisen ympäristön tanssijalle taitojen, tietojen ja kokemusten kartuttamiseen ja mahdollistaa näin elinikäisen liikunnallisen elämäntavan. Tanssiliikunta antaa mahdollisuuden liikunnan, taiteen ja musiikin kohtaamiseen. Tanssiurheilu tukee omaehtoista harrastuneisuutta, vastuullisuutta ja opettaa toimimaan yhteisön jäsenenä ja myös yhteisöä varten.

Valmennuksesta sovitaan ennen kauden aloitusta, jolloin laaditaan parikohtainen valmennussuunnitelma oman, nimetyn vastuuvalmentajan kanssa. Valmennussuunnitelman työstää yhdessä pari, parin vanhemmat sekä vastuuvalmentaja. Valmennussuunnitelma kehittyy parin edetessä lajissaan haastavammalle tasolle. Vastuuvalmentaja tarkkailee parin edistymisen lisäksi myös motivaatiota sekä paridynamiikkaa ja keskustelee näistä teemoista tarvittaessa sekä parin että vanhempien kanssa, jotta taataan motivaation säilyminen ja ehkäistään harrastusinnon loppumista. Valmennushenkilö keskustelee vanhempien kanssa myös harrastuksen rajoitteista, kuten muista harrastuksista ja taloudellisista kysymyksistä. 

Vastuut

Puheenjohtaja – Sergei Beliaev
 

 • Johtaa seuraa  

 • Tuntee seuratoimintaan liittyvän lainsäädännön

 • On päävastuussa strategiasta ja toimintasuunnitelmista sekä niiden seurannasta

 • Kutsuu johtokunnan koolle ja laatii esityslistat yhdessä sihteerin kanssa

 • Laatii johtokunnan toimintasuunnitelman yhdessä sihteerin kanssa sekä talousarvion yhdessä taloudenhoitajan kanssa

 • Tekee yhteistyö/sponsorisopimukset yhdessä sihteerin kanssa

 • Tekee työsopimukset yms.

 • On vastuussa seuratoimijoiden koulutuksesta

 • On näkyvä seuran edustaja

 • Toimii seuran päävalmentajana ja vastaa seuran valmennuksesta.

 • Toimii lasten – ja nuorten urheilutoiminnan vastuuhenkilönä

 • Rakentaa ja ylläpitää tiedotussuunnitelmaa

 • Koordinoi tiedottamisen; kriisiviestintä

 • Laatii talousohjeen

 • Vastaa tilojen ja toiminnan turvallisuudesta

 

Toimistosihteeri
 

 • Laatii kokousten esityslistat yhdessä puheenjohtajan kanssa

 • Varaa kokoustilat sekä huolehtii mahdollisesta tarjoilusta ja materiaaleista

 • Lähettää kokouskutsut johtokunnan jäsenille

 • Valmistelee ja kirjoittaa kokousten pöytäkirjat sekä huolehtii niiden säilyttämisestä

 • Laatii toimintasuunnitelman yhdessä puheenjohtajan kanssa

 • Laatii toimintakertomuksen

 • Pitää yhteyttä liittoon, alueorganisaatioihin, kuntaan, yrityksiin, yhteisöihin, sidosryhmiin ja tiedotusvälineisiin sekä omaan jäsenistöön yhdessä puheenjohtajan kanssa

 • Laatii toiminta-avustusten ym. rahoitusten hakemukset

 • Laatii seuralta pyydetyt lausunnot ja kirjoittaa ne puhtaaksi

 • Ylläpitää seuran jäsenrekisteriä sekä työskentelee tietokantaohjelman kanssa.

 • Asiakaspalvelu Masterilla; studion aulatilassa, studion tanssitarvikeliikkeessä.

 • Verkostoituminen; yhteistyökumppaneiden ja projektien hankinta.

 • Viestintä; seuran sisäinen ja ulkoinen viestintä muiden yhteistyötahojen kanssa.

 • Tapahtumajärjestäminen; projektityö.
   

Kehittämistyöntekijä – talouden hallinta
 

 • Seuraa tiliotteita, hoitaa käteiskassoja, vie rahat pankkiin

 • Laatii talousarvion yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa

 • Ylläpitää seuran jäsenrekisteriä

 • Koordinoi ja vastaa seuran markkinoinnista (suunnittelee, toteuttaa ja seuraa)

 • Laatii seuran markkinointi- ja tiedotussuunnitelman


Kirjanpitäjä (ulkoistettu tilitoimistolle)
 

 • Tekee seuran kirjanpidon, tilinpäätökset, palkanlaskennat ja veroilmoitukset

  Tähtiseuravastaavat
   

 • Lapset & Nuoret; Rodion Mudarissov

 • Aikuiset; Alisa Alexandrova

 • Vanhemmat & Seuratoimijat; Diana Pushkina

Tähtiseuravastaava toimii kohderyhmän silminä ja korvina tanssistudiolla sekä ulkopuolella. Hän tekee havaintoja, keskustelee asianomaisten kanssa ja on suorassa keskusteluyhteydessä tanssinopettajien ja hallituksen kanssa.

Tanssiklubi Master ry - Reilun pelin periaatteet

Vuosikello

bottom of page